Daniel Matoušů
p o r a d c e


                                         

Z vesmíru pocházíme a do vesmíru se navracíme
 

Daniel Matoušů

pochází z Ostravy kde vystudoval : LŠU výtvarný obor,gymnázium pro vrcholové sportovce, v 80tých letech odchází do Prahy kde se věnuje výtvarné činnosti- výstavy Praha, Holandsko, USA.


Absolvoval kurzy- masérský, lymfatické masáže, reflexní terapii.

Od mládí se věnuje vesmíru a vesmírným silám.

Doba dětství a dospívání jej přivedla k vnímání a cítění vesmírných sil i energetických bytostí, které se nachází v časoprostoru a také nás vedou a učí. 

V dospělosti nalezl svůj dar jasnozřivosti díky kterému pomáhá pochopit úděl mnoha jedincům.


V průběhu let se věnuje:


seminářům ( např. Křišťálová univerzita Praha, hotel Anette Praha)


přednáškám ( Modrá brána, čajovna Bílý Jeřáb, Minerva, Ezotera, Miluj Svůj Život, čajovna u Džoudyho, divadlo ABC, hotel Anette)


cvičení DAM ( Sokol Karlín Praha)


poradenství


odvádění duší zemřelých, odstraňování energetických útoků

 

Blanka Mikulová

pochází z Loun, zde vystudovala z ákladní a střední školu,po vystudování vysoké školy zakotvila v Praze a zde žije dodnes.


Má vztah k přírodě, vesmíru a díky své náročné osobní cestě našla oblast esoteriky. 

Potkala několik osobností, které ji naznačily cestu dalšího rozvoje. Díky inspiraci těchto lidí našla svůj obor, ve kterém pokračuje s Danielem Matoušů.


Věnuje se:


poradenství


seminářům ( Minerva, Miluj Svůj Život)


automatické kresbě, bylinám, práci s kyvadlem,výkladu karet