Daniel Matoušů
p o r a d c e


                                         

Z vesmíru pocházíme a do vesmíru se navracíme
Vesmírná abeceda

vesmír a člověk tvoří již od dávných časů pospolitost a jednotu, jen nemáme zapomínat na důvod naší existence, který je prvořadý. Nezapomínejme na naše poslání a nepřestávejme hledat cestu k němu, realizujme jej pokud nám síly i čas stačí.

Tento seminář vám nabízí nahlédnutí do řádu a zákonitostí vesmírného vývoje.


Obsah:


- lidským tělem protékají vesmírné energie tvořící dráhy, barvu a vibrace odpovídající momentálnímu vývoji člověka
- je pro nás možné a přirozené vnímat vesmírné bytosti
- ve vesmíru jsou místa ve kterých se nachází duše zemřelých
- stavbu těla i ducha tvoří také strava, a jejím propojením s jemnohmotnými   těly dosáhneme energetické rovnosti
- správné cvičení vede k rovnováze energie v celé osobnosti
- rétorika stabilizuje duši i tělo

Automatická kresba


člověk je tvořen také emocemi i pocity, učí se je znát, rozeznávat aby dosáhl své rovnováhy a byl schopen pokračovat důstojně ve svém životě. Seminář dává možnosti najít spojení s vesmírem a vaší osobností.


Obsah:


- intuicí získáváte základy k vlastnímu rukopisu - více začínáte vnímat a obnovovat energii v těle

- vlastní síla a energie umožňuje zobrazit osobnost kresbou