Daniel Matoušů
p o r a d c e


                                         

Z vesmíru pocházíme a do vesmíru se navracíme
Poradenství Daniel Matoušů:


má jasnozřivost mi umožňuje vidět prostor a čas díky kterému může člověk  nalézt řešení, mnohdy i východisko z pochybností, obav a nejistot.

Při poradenství se dozvíte co je pro vás momentálně to nejdůležitější a dostanete návod jak se posunout dál.


osobně - délka 1- 2 hod., cena 1.000,- Kč


písemně - popíšete vaši situaci na níž zašlu výklad a popis obrázků, čas i cena dle náročnosti a jsou konzultovány s klientem


telefonicky - rozebereme to nejdůležitější a sdělím vám varianty možného zlepšení, délka 1 hod., cena 1.500,- Kč


videohovory - délka dle potřeby, cena 2.000,- Kč

Poradenství Blanka Mikulová:


mou specializací je automatická kresba, která mi umožní sdělit vám odpovědi na otázky se kterými přicházíte.


osobně - délka 1 - 2 hod., cena 1.000,- Kč


písemně - na zaslané otázky odpovím kresbou a přikládám výklad, s cenou i časem je klient seznámen